FVR Irat- és könyvtár

Ezen az oldalon gyűjtöttünk össze azokat az iratokat, könyveket, amelyekre hivatkozunk valamely lapunkon vagy a hálón máshol fellelhető ferences írásokat.
A jel kapcsolat az irat eredeti helyével, a jel pedig kapcsolat az elolvasásához.
A jel pedig ide vezeti az olvasót más lapjainkról, hogy a itt letölthesse a kedvére való műveket.
A letölthető állományok nevének felső indexében a tömörített állomány kiterjesztése látható.

Cím
Letölthető állományok (mérete)
Olvasható állományok
  Ferences iratok
Assisi Szent Ferenc művei (Ferences Források 1., Agapé kiadó)
Fer01.zip html (123 kB), Fer_T01.zip txt (126 kB), ferop02.zph hlp (227 kB)
Assisi Szent Klára művei és életének forrásai (Ferences Források 3., Agapé kiadó)
Klara01.zip html (175 kB), Klara_T01.zip txt (123 kB), aklara01.zph hlp (287 kB)
FVR Általános Konstitúciói (FVR kiadása)
kons.zip rtf (48 kB), konsp.zip pdf (301 kB)
FVR Regula (FVR kiadása)
regu.zip rtf (11 kB), regup.zip pdf (133 kB)
  Ferences képzési anyagok
Forma Minorum, a Ferences Világi Rend képzési levele
A ferences hívatás egy útja: a Ferenes Ifjúság
ferifj.zip rtf (11 kB), ferifjp.zip pdf (134 kB)
Képzési program a Ferences Ifjúság részére
ifkep.zip rtf (4 kB), ifkepp.zip pdf (60 kB)
A képzés a Ferences Világi Rendben
kism.zip rtf (4 kB), kismp.zip pdf (51 kB)
A Ferences Világi Rendi Képzés Irányelvei
elv.zip rtf (33 kB)
A FVR képzési terve
terv.zip rtf (4 kB), tervp.zip pdf (73 kB)
Folyamatos képzés (részletek)
folyk01.zip rtf (32 kB)
P. Várnai Jakab OFM. (összeállítása): Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez (Agapé kiadó) FVR reguláját is tartalmazza (sárga könyv)
k165.zpt txt (65 kB), kkfvr01.zph hlp (130 kB)
P. Várnai Jakab OFM. (összeállítása): Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez (Agapé kiadó) FVR reguláját is tartalmazza (fehér könyv)
kezikonyv.sxw (118kB), kezikonyv.zip pdf (673kB)
  Ferences egyéb források
Ferences Források összes, Agapé kiadó
ferforr050506.zip html (1 093 kB)
A három társ legendája (Ferences Források 4., Agapé kiadó)
3Tars01.zip html (66 kB), 3Tars_T01.zip txt (50 kB), 3trslg01.zph hlp (117 kB)
Assisi Szent Ferenc Perugiai legendája (Ferences Források 5., Agapé kiadó)
Pl01.zip html (126 kB), PL_T01.zip txt (93 kB)
Balanyi György Sch. P.: Assisi Szent Ferenc
k20.zpt txt (150 kB), aszfer01.zph hlp (406 kB)
Celánói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Ferences Források 2., Agapé kiadó)
Cel01.zip html (350 kB), Cel_T01.zip txt (289 kB)
Fioretti - Virágoskert (több kiadás)
Fior01.zip html (148 kB), Fior_T01.zip txt (126 kB), fioret01.zph hlp (249 kB)
Kovács Kalliszt OFM.: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára
szentek.zip pdf (937 kB)
Sr. Mária-Klára-Dénes OSC: Emberré lett imádság
klde.zip rtf (11 kB), kldep.zip pdf (150 kB)
Pécsi Judit Debora Obl. DNG: Az Isten-találkozásoknak állított útjelző oszlopok a ferences Rendalapítok életében (Szakdolgozat)
debo.zip rtf (83 kB), debop.zip pdf (307 kB)
Rotzetter - Van Dyck - Matura: Assisi Szent Ferenc (Vigília kiadó)
k65.zpt txt (247 kB), vgaszf01.zph hlp (387 kB)
P. H. Schalück OFM (előadása): A Ferences Világi Rend a 2000. év kihívásaival szemben
scha.zpt txt (58 kB), scha.zip rft (31 kB), saluk01.zph hlp (135 kB), schap.zip pdf (156 kB)
Szent Bonaventura: A tökéletesség kis tükre
k22.zpt txt (40 kB), ttukre01.zph hlp (89 kB)
Szent Bonaventura: Életem Krisztus
k32.zpt txt (63 kB), elkr01.zph hlp (152 kB)
Szent Bonaventura: Legenda major
LM01.zip html (95 kB), LM_T01.zip txt (79 kB)
Wolsky Albert: A Ferences Világi Rend lelkisége és kialakulása
WAfvr01.zip html (5 kB), WAfvr_R01.zip rtf (7 kB)
  Katolikus források
Biblia (Szent István társulat fordítása)
katbibl.zip html (1 825 kB)
Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos társulat fordítása)
knujsz01.zpt txt (468 kB), knujsz01.zph hlp (kB)
Codex Iuris Canonic - Az Egyházi Törvénykönyv
cic01.zpt txt (537 kB), cic01.zph hlp (915 kB)
A II. Vatikáni Zsinat okmányai
zsdok01.zpt txt (399 kB), zsdok01.zph hlp (783 kB)
  Pápai megynyilatkozások
Catechesi tradendae apostoli buzdítás a hitoktatásról 1979. X. 16. (Szent István társulat kiadása)
pe02.zip html (51 kB)
Centesimus annus enciklika a szociális kérdésről 1991. V. 1. (Szent István társulat kiadása)
pe21.zip html (63 kB)
Christifideles Laici apostoli buzdítás a világi Krisztus-hívőkről 1988. XII. 30. (Szent István társulat kiadása)
pe17.zip html (91 kB)
Familiaris Consortio apostoli buzdítás a családról 1981. XI. 22. (Szent István társulat kiadása)
pe05.zip html (83 kB)
Laborem exercens enciklika a szociális kérdésről 1981. IX. 14. (Szent István társulat kiadása)
pe04.zip html (56 kB)
Pastores dabo vobis apostoli buzdítás a papságról 1992. III. 25. (Szent István társulat kiadása)
pe22.zip html (110 kB)
  Zsinati dokumentumok
Apostolicam actuositatem kezdetű dekrétum a világi hívek apostolkodásáról
zs12.zip html (25 kB)
Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció az Egyházról a mai világban
zs16.zip html (78 kB)
Lumen gentium kezdetű dogmatikus konstitúció az Egyházról
zs03.zip html (59 kB)
Presbyterorum ordinis kezdetű dekrétum a papi szolgálatról és életről
zs15.zip html (27 kB)
Sacrosanctum concilium kezdetű konstitúció a szent liturgiáról
zs01.zip html (30 kB)
Unitatis redintegratio kezdetű dekrétuma az ökumenizmusról
zs05.zip html (17 kB)

Kapcsolatok:

ˇ Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár ˇ   ˇ Katolikus.hu könyvtára ˇ