ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET III. r. (1207-1231)

A felebaráti szeretet nagy szentje, a Ferences III. (Világi) Rend égi pártfogója. 1207-ben, Sárospatakon született. Szülei: II. Endre király és Merániai Gert-rúd. Szülei akaratából 4 éves korában Thüringiába került, ahol 14 évesen La-324 jos tartományi fejedelem felesége lett. Szerette férjét, de méginkább Istent. Sok jót tett a szegényekkel. A rózsalegenda, mellyel ábrázolják, erre utal. Má-sik legendája a leprásról azt szemlélteti, hogy o a betegekben Krisztust látta. Már 20 évesen özvegy lett, minthogy férje a keresztes háborúba menet pestis-ben meghalt. Minthogy rokonai a jótékonykodásban akadályozni akarták, ön-ként elhagyta Wartburg várát és vállalta a szegénységet. (Tedeumot mondatott a ferencesekkel, hogy követheti a szegény Krisztust.) Ezután keze munkájából élt. 3 gyermekérol megfeleloen gondoskodott. Szent Ferenc hu követoje volt (A szent palliumát küldte el neki). Késobb visszakapva öröksége fölött a rendelkezés jogát, vagyona javát szétosztotta a szegények között, a maradékból Marburgban kórházat létesített, ahol o maga is ápolta a betegeket. Lelkiatyja, a tanult világi pap, Konrád, szokatlan szigorral vezette, de így is segítette ot az életszentségre. Erzsébet 24 évesen, 1231. november 17-én halt meg, kész-séggel fogadva a halált. IX. Gergely pápa négy évre rá szentté avatta. Apja ezt még megérte. Szent Erzsébet egyik leánya, Gertrúd premontrei apáca, ké-sobb apátno lett Altenbergben. A boldogok között tiszteljük. Marburgban Erzsébet maga is betegeket gondoz. „A legnyomorúságosabbakat választja ki magának, olyanokat, akiket visz-szataszító sebek borítanak, vagy rühes gyermekeket. Meg-megsimogatja eze-ket a szegény beteg gyermekeket. Leküzd minden idegenkedést az undorító szagoktól és gennyezo sebektol. Kimossa a legpiszkosabb fehérnemut. Meg-fürdeti a tehetetlen aggokat és ágyat vet nekik. „Milyen jó sorunk van – mond-ja -, hogy Urunkat fürdethetjük és megágyazhatunk neki.” Életrajzából.

Imádság:

Istenünk, te Szent Erzsébetnek megadtad, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje; az o közbenjárására nekünk is add meg, hogy a nyomorgó-kat és a bajbajutottakat lankadatlan szeretettel szolgáljuk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

   

Statisztika

Cikkmegtekintések találatai
344490
   

Jelenleg a honlapon

Oldalainkat 18 vendég és 0 tag böngészi